Hvad fortæller plandata om planlægning i Danmark?

Session

Planlægning og byklima

Abstract

Siden 2007 har vi haft et obligatorisk, digitalt plandatasystem i Danmark, plandata.dk. Alle planer, der er dækket af planloven, skal være tilgængelige som pdf-dokumenter. Geodata omfatter plangrænser og enkelte bestemmelser som anvendelse og omfang af bebyggelse.

De digitale planer har etableret sig som en vigtig ressource for alle, som arbejder med planlægning. Men kan vi bruge plandata til at analysere udviklingen af planlægning og planernes indhold i Danmark i de sidste 15 år?

Perspektiver fra den nationale database kan være en komplementær metode til kvalitative studier for at se generelle tendenser i planlægning som fx arealforbrug i forskellige geografier, hvilke anvendelser, vi planlægger for, eller hvilke temaer, som fremtræder? Udvikling over tiden kan måske fortælle noget om levetiden af planerne. I dette indlæg diskuteres mulighederne på baggrund af konkrete analyseeksempler.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder som planlæggere eller i planafdelinger, samt konsulenter inden for planlægning og kommunalpolitikere.

Yderligere uddybning af abstract

Hvad fortæller plandata om planlægning i Danmark?
Københavns Universitet, IGN