GIS og omstilling til bæredygtig energiforsyning

Session

Hvor omstiller vi grønt?

Abstract

Den nuværende globale energikrise har understreget det stigende behov for den grønne omstilling og for at skabe mere bæredygtige energisystemer. Fjernvarmesystemer vil i fremtiden spille en større og mere afgørende rolle i behovet for at dekarbonisere eksisterende systemer, som i øjeblikket er afhængige af fossile brændstoffer til varmeproduktion.

Ved indlægget forklarer vi, hvordan GIS og geodata kan give indsigt i energiefterspørgselsmønstre, netværksdesign og asset management. Vi vil præsentere eksempler på, hvordan GIS-platformen kan identificere egnede placeringer for vedvarende energianlæg, vurdere potentialet for energigenvinding fra affald, samt optimere integrationen af vedvarende energikilder i fjernvarmenettet.

Endvidere vil vi vise, hvordan GIS-platformen med optimerede arbejdsgange og analyseprocesser kan sikre, at vi kan imødekomme den hurtigt stigende efterspørgsel på fjernvarmerådgivning.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023 fra den offentlige sektor med interesse i den grønne omstilling af energiforsyningen.

Yderligere uddybning af abstract

GIS og omstilling til bæredygtig energiforsyning
Morten Hjelmsmark
Rambøll