GeoFA - hvor datadrevne vil vi være?

Session

Debat om den datadrevne forvaltning

Abstract

”I et fjernt og magisk lille land var der en gruppe af modige eventyrere, der udforskede og kortlagde verden. Efter mange års arbejde og rejser havde de samlet sig en stor mængde viden om geodata, og de besluttede at dele denne viden med alle dem, der også ønskede at udforske verden”.

I over 10 år har kommunerne frivilligt haft mulighed for at udforske og kortlægge den kommunale verden ensartet gennem FKG-datamodellen. Nu er det også muligt at dele data med andre gennem GeoFA.

Som enhver anden ekspedition rejser de fund, der gøres undervejs, en masse spørgsmål og diskussioner. Disse diskussioner vil vi tage som en del af en overordnet debat om den datadrevne kommune.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder med GeoFA – som dataskaber eller dataanvender. Målet med diskussionen er sammen at få indsigt i og reflektere over, hvor vi bedst lægger vores indsatser og udnytter potentialerne gennem initiativer som GeoFA.

Yderligere uddybning af abstract

GeoFA er på en rejse; Efter, at løsningen med at opbevare data centralt er kommet til – og dermed mulighed for deling af data med mange slutbrugere – har vi set mange forskellige potentialer og udfordringer ift. GeoFA.

Vi inviterer ind i forsamlingshuset, hvor vi har tid til at diskutere erfaringer, bekymringer, ideer, udfordringer og succeser. Sammen kan vi blive klogere på, hvor gevinster ved GeoFA er – og i en diskussion af, hvor datadrevne vi vil være.

Gennem survey og på GeoDanmarks seneste kommunale møde kom der mange forskellige synspunkter frem: Der blev sat spørgsmålstegn ved formålet og udbyttet af GeoFA, og ved værdien af data, når det er en kan- og ikke en skal-opgave. Der var andre, der diskuterede den interne og eksterne værdi i anvendelse og genbrug af data. Der var ønsker til systemet, som kan være med til at gøre brugen lettere.

Hertil kommer, at ibrugtagningen af den fælles database løbende stiller os overfor nye spørgsmål, udfordringer og dilemmaer. Grundlæggende, fordi vi skal arbejde sammen om data på tværs af forvaltninger og på tværs af myndigheder. Jo mere fælles – og jo større databasen bliver – kan der også stilles spørgsmål ved governance, økonomi og samarbejdsmodeller. Herunder, om vi ønsker GeoFA udviklet i retning mod det mere autoritative eller mod Smart Nature.

Viden og erfaringer fra Aalborg Universitet, der arbejder med dataøkosystemer i projektet Odeco (https://odeco-research.eu), vil blive inddraget i diskussionen. Konkret har de i et underprojekt fokus på: Maximising availability and use of local government open data. Forskningen sætter nogle interessante perspektiver og spørgsmål op ift. den igangværende udvikling og modning af GeoFA.