Dynamiske modelberegninger til planlægning for vand

Session

Klimatilpasning

Abstract

Klimaforandringerne finder allerede sted. Der er usikkerhed om den fremtidige udvikling og konsekvenserne heraf.

Der udvikles dagligt opdaterede modelberegninger til det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP) inkl. daglige prognoser for de kommende 5-10 dage. Dynamiske data om dybden til terrænnært grundvand, vandføring og jordens vandindhold vil anvendes til løbende overvågning, planlægning og håndtering af vand for at forebygge oversvømmelser og understøtte bæredygtig vandforsyning og forvaltning af vandløb og naturområder.

Indlægget præsenterer dynamiske testdata, der er udviklet af GEUS, i forhold til anvendelsesværdi. Dynamiske data i HIP supplerer historiske modelberegninger. Indsatsen understøtter dynamisk adaptiv planlægning, hvor overvågning muliggør tilpasning af planer til opdateret viden og opdateret behov. SDFI koordinerer indsatsen i samarbejde med GEUS, DMI og MST.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder for kommuner, vandforsyninger, rådgivere eller universiteter.

Yderligere uddybning af abstract