Den digitale undergrund

Session

Forsyning III - Ny teknologi

Abstract

Danmark er en af verdens førende nationer inden for offentlig digitalisering, herunder også digitalisering af infrastruktur under jorden. LER har været et bærende element, som har sikret gode digitale data af undergrunden, og viljen til at udvikle LER har været afgørende for løbende forbedring af data af undergrunden. Danmark skal forblive førende ved at tage nye teknologimuligheder i brug.

Aalborg Universitet, LE34, Aarhus Vand, Novafos, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, Nordkysten og VAM-entreprenører er gået sammen i et projekt, hvor 3D punktskyer af åbne gravehuller deles på tværs af forsyningsarter. Projektet hedder Den digitale undergrund og er støttet af DigitalLead. Projektet belyser fordele ved at dele 3D punktsky-data af undergrunden på tværs af forsyningsarterne, og det skal bidrage med forslag til, hvordan Danmark fortsat kan være foregangsland inden for digitalisering af undergrunden.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023 fra forsyningsbranchen og kommuner.

Yderligere uddybning af abstract

Præsentationen vil introducere til projektet Den digitale undergrund og de resultater, der er opnået - herunder en fælles platform for deling af 3D punktsky-data på tværs af forsyningsselskaberne. Det er centralt, at platformen skal være tilgængelig og brugervenlig for både medarbejderen på kontoret og for entreprenøren i marken.

Hensigten med projektet er at efterprøve, hvordan 3D punktsky-data kan komplementere de traditionelle LER2-data. Platformen skal derfor både kunne vise de traditionelle LER2-data sammen med fremtidens 3D punktsky-data. Forventningen er, at dette vil skabe et mere komplet og pålideligt billede af undergrunden.

Resultater fra de undersøgelser, der udføres i projektet, fremlægges, hvor det bl.a. undersøges, hvordan deling af 3D punktsky-data påvirker kvaliteten og effektiviteten i projekteringsfasen og for graveaktøren i anlægsfasen. Undersøgelserne er baseret på de erfaringer, de medvirkende parter fra hhv. forsyningsvirksomheder og entreprenører har erhvervet sig gennem projektet.

Den digitale undergrund
Michaela Bloch Eiris
Novafos