Fordelingen af det grå areal - en automatiseret beregning

Session

Grøn mobilitet

Abstract

Dette indlæg giver et spændende, værdiskabende eksempel på, hvordan sammenkobling af fællesoffentlige GeoDanmark-data med kommunens egne fagdata kan give en værdi i beslutningsprocesser.

Bydata har gennem de sidste par år udviklet en model for en automatiseret generering af arealer, så der kan beregnes en fordeling af de grå flader i byen, dvs. veje, fortove, cykelstier og parkeringspladser. Fordelingen af de grå flader bruges til beslutninger om anvendelse af byens rum. Modellen kører årligt og leverer tal til Københavns Mobilitetsredegørelse.

Ved indlægget viser vi, hvordan fællesoffentlige og kommunale fagdata indgår i modellen. Vi kommer ind på de udfordringer, det kan give fx med fortove og parkeringsdata.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder som vejfolk, mobilitetsfolk eller planlæggere. Alle andre, der interesserer sig for arealanvendelse eller anvendelse af fællesoffentlige grunddata og de udfordringer, det giver, når data, og særligt fagdata, anvendes bredt, kan også få meget ud af at deltage ved indlægget.

Yderligere uddybning af abstract

Fordelingen af det grå areal - en automatiseret beregning
Jakob Aksel Worm
Københavns Kommune