Data til energieffektivisering af bygninger

Session

Data i grøn omstilling

Abstract

Data spiller en afgørende rolle i forbindelse med energieffektiviseringen af vores bygningsmasse. Data er således essentielle for, at Danmark kan komme i mål med vores ambitiøse CO2-målsætning. Bygninger står i dag for ca. 40 % af den samlede energianvendelse, og der er potentiale for store reduktioner i forbruget.

I dette indlæg præsenteres først de erfaringer, som KEFM har opnået med udstillingen af data til energieffektivisering i forbindelse med udviklingen og anvendelsen af en testfacilitet – Bygningshubben – i Aarhus Kommune. Dernæst præsenteres en anden måde at anvende offentlige data til målrettet energieffektivisering i form af Boliganalysen, som gør det muligt for kommuner at identificere potentialer for energieffektivisering, og nemt og hurtigt at kommunikere målrettet herom. I dag anvender mere end 90 kommuner Boliganalysen.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er primært deltagere ved Kortdage 2023, der som chefer eller medarbejdere ønsker at få indblik i, hvordan data kan anvendes i den grønne omstilling, og hvordan man som fx kommune, konsulent- eller erhvervsvirksomhed kan arbejde med data til energieffektivisering.

Yderligere uddybning af abstract

Med oplægget ønsker SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) og ENS (Energistyrelsen) at præsentere nogle forskellige måder, hvorpå data kan anvendes i den grønne omstilling. Oplægget vil bestå af to dele, hvor den første del - på baggrund af en kort præsentation af Bygningshubben – vil fokusere på de erfaringer, som KEFM (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) har opnået via arbejdet med Bygningshubben, og den anden del vil præsentere en anvendelsesorienteret løsning i form af Boliganalysen, som illustrerer, hvordan offentlige data nemt og målrettet kan bruges til at identificere og italesætte potentialer for energieffektivisering.

Årsagen til, at vi ønsker at formidle dette, er, at SDFI netop har udarbejdet en teknisk delevaluering af Bygningshubben, hvor der er identificeret en række centrale læringspunkter vedrørende indsamlingen og udstillingen af data – og særligt forbrugsdata – som vi ønsker at formidle. Derudover præsenterer Boliganalysen et anvendelsesorienteret værktøj til kommunerne, som kan være med til både at lettere deres daglige arbejde med at identificere potentialer for energieffektivisering og bidrage til den grønne omstilling.

Kort om Bygningshubben: Bygningshubben er et samarbejde mellem Energinet, Kredsløb, Aarhus Kommune, SDFI og ENS, hvor man samler og udstiller data om bygninger, deres el- og fjernvarmeforbrug og lokale vejrforhold. Bygningshubben har til formål at fremme energieffektivisering ved brug af data og derved opnå en reduktion af transaktionsomkostningerne ved gennemførelse af energieffektiviseringer.

Kort om Boliganalysen: Boliganalysen drives og udvikles i samarbejde mellem kommunerne Middelfart, Høje-Taastrup og Lolland, KL og Realdania under Energistyrelsens formandskab. Boliganalysen er designet til at hjælpe kommunerne med at opnå energibesparelser og omstilling til klimavenlig opvarmning i boliger og erhvervsejendomme. Boliganalysen anvender fælles værktøjer og datakilder på tværs af kommunerne til at fremme og understøtte den grønne omstilling. Boliganalysen giver mulighed for nemt og effektivt at kommunikere målrettet til relevante husejere.

Data til energieffektivisering af bygninger
Jonas Gillett og Stine Casmose Christiansen
SDFI og Lolland Kommune