Ladestanderdata til folket

Session

Data i grøn omstilling

Abstract

Har min elbil den fornødne rækkevidde? Kan jeg finde en ladestander i tide, inden min bil løber tør? Passer min elbil til ladestanderens stik? Behovet for håndtering af ladeangst er afgørende, hvis vi som samfund skal omstille vores bilflåde fra benzin og diesel til fx el. Dertil kommer myndighedernes stigende behov for data i høj kvalitet til effektiv udrulning af infrastrukturen.

SDFI og Færdselsstyrelsen vil præsentere resultatet af styrelsernes samarbejde om udviklingen af en IT-løsning, som modtager, udstiller og distribuerer relevant statisk og dynamisk data fra offentligt tilgængelig drivmiddelinfrastruktur. IT-løsningen skal dels give kommunerne et godt datagrundlag for en effektiv udrulning af drivmiddelinfrastruktur, og dels danne datafundament for løsninger til borgere, så de kan få nødvendige informationer om ladestandere.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er primært kommunale deltagere ved Kortdage 2023 eller deltagere med egen interesse i ladestanderdata som borger.

Yderligere uddybning af abstract

Det fælles projekt står på skuldrene af en grundig behovsanalyse af forretnings- og databehov på markedet for alternative drivmidler. Analysen fra 2022 blev publiceret af KL og SDFI og peger på, at data om og fra ladestandere i dag indsamles og udstilles på en fragmenteret måde og med en mangelfuld præcision og kvalitet. Dette har affødt en stor efterspørgsel på ladestanderdata på tværs af aktører og anvendere, herunder et generelt ønske om en bedre adgang og overblik over data, en sikring af ajourføring og kvalitet af data, samt sikring af, at data er standardiseret.

På EU-niveau er man ligeledes opmærksom på håndteringen af data om og fra den alternative drivmiddelinfrastruktur. Igangværende EU-forhandlinger om AFI-lovgivningen (Alternative Fuel Infrastructure) peger på, at medlemsstaterne inden for en årrække underlægges nye krav til, hvordan opbygningen af infrastrukturen til alternative drivmidler skal håndteres med det formål at sikre et bedre datagrundlag til løsninger målrettet borgere og myndigheder.

Medforfatter på indlægget er Alice Broeng Andersen, SDFI.

Ladestanderdata til folket
Kristian Bach Thomsen
SDFI