Fælles grunddata af høj kvalitet

Session

Debat om datakvalitet

Abstract

Da varmechecken skulle udbetales, blev det tydeligt hvilke udfordringer, det medfører, når man fx fra politisk side ønsker at bruge et register til andre formål, end hvad det oprindeligt blev sat i verden for. Nye eller ændrede anvendelser af eksisterende dataregistre medfører behov for øget fokus på datakvalitet. Hvordan sikres det, at datakvaliteten følger med nye anvendelsesformål fx som følge af ny lovgivning? Og hvordan skabes der et økosystem, hvor også anvendere kan bidrage til at højne kvaliteten af data?

SDFI og Styregruppen for Grunddata har prioriteret området i den strategiske udvikling af Grunddata og inviterer derfor til debat, hvor repræsentanter fra staten, kommunerne og det private erhvervsliv drøfter, hvordan datakvalitet og innovation i fremtiden kan gå endnu bedre hånd i hånd.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023 - på både operativt og ledelsesniveau - som interesserer sig for datakvaliteten af grunddataregistrene.

Yderligere uddybning af abstract

Høj datakvalitet af de fællesoffentlige grunddataregistre kommer hele samfundet til gode. Kvaliteten er allerede god, men nye og ændrede anvendelser af data kan skabe udfordringer. Det er et fælles ansvar på tværs af registre og anvendere at hjælpe med at højne kvaliteten – og der er brug for dialog om, hvordan der samarbejdes bedst om behovet.

Er der behov for en mere fleksibel tilgang til datakvalitet, så innovation og nye tilgange til at bringe data i spil får endnu bedre muligheder? Hvordan kan samarbejdet om løsninger se ud i praksis, og hvad med finansiering og bidrag fra alle i økosystemet? Hvordan sikrer vi, at tillid og troværdighed til data øges?

Der lægges op til debat mellem grunddatamyndighed, stat, kommuner og repræsentanter fra det private erhvervsliv.

Moderator fra SDFI.

4-5 paneldeltagere udvælges ud fra nedenstående:

Grunddatamyndighed (SDFI)
Kommunerne
Staten
Registermyndighed
Samfundskritisk infrastruktur
Privat erhvervsliv
Privat virksomhed
Brancherepræsentant

Fælles grunddata af høj kvalitet
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur