Status på moderniseringen af Datafordeleren

Session

Nyt om geodata

Abstract

Den fællesoffentlige Datafordeler giver via webservice og filudtræk let og sikker adgang til sammenhængende Grunddata af høj kvalitet, herunder geodata såsom GeoDanmark-data, ortofoto, Danmarks Højdemodel og matrikeldata.

I juni 2022 blev Netcompany valgt som ny leverandør til drift og modernisering af Datafordeleren. Moderniseringen er så småt gået i gang og centralt i arbejdet med moderniseringen er forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne, modernisering af geodata, forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, nemmere vedligeholdelse og kortere time-to-market.

Oplægget giver en gennemgang af det forestående arbejde med modernisering og tidsplanen herfor. Der vil være fokus på hovedlinjerne i moderniseringen og hvad, man kan forvente sig af den moderniserede Datafordeler.

Målgruppe

Oplægget henvender sig til teknikere, forretningsspecialister og -udviklere samt ledere i både den offentlige og private sektor, der har en interesse i let og sikker adgang til geodata såsom GeoDanmark-data, ortofoto, Danmarks Højdemodel og matrikeldata via Datafordeleren.

Yderligere uddybning af abstract

Datafordeleren er udsprunget af en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, implementeret via Grunddataprogrammet og drives i dag af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

Den fællesoffentlige Datafordeler distribuerer en lang række sammenhængende Grunddata fra offentlige registre, som har stor forretningsmæssig betydning for kommunale, regionale, statslige og private aktører.

Status på moderniseringen af Datafordeleren
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur