Danmarks Arealinformation – ny arealforvaltning i 2023

Session

Nyt om geodata

Abstract

Danmarks Arealinformation samler de vigtigste data om Danmarks arealanvendelse på én platform.

Udviklingen af et nyt Danmarks Arealinformation er begyndt. Vi forventer, at det bliver en markant anderledes brugeroplevelse, der kommer til at møde vores brugere. Vi vil fokusere på vores centrale rolle i at tilbyde adgang til så mange data, så brugervenligt som muligt. Antallet af viste datasæt blive øget fra 260 til over 500, og det vil blive muligt at opsætte sit eget kortgrundlag.

De nye muligheder vil ske på bekostning af mængden af funktionalitet. Vi vil gå fra at tilbyde en mere eller mindre fuldskala webGIS-løsning til en langt mindre løsning, men med mulighed for integration til egne GIS-systemer.

Det er et projekt, vi er nervøse for. Rammer vi rigtigt? Hvad vil vores brugere synes om den nye løsning? Kom og hør vores tanker og giv dit input til, hvordan vi rammer den bedste løsning.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der interesserer sig for natur- og miljødata og arealanvendelse i Danmark. Det omfatter medarbejdere fra kommuner, regioner, staten, NGO’er, forskningsinstitutioner, rådgivere, IT-virksomheder, forsyningsselskaber, byggeindustrien, den finansielle sektor og landbruget.

Yderligere uddybning af abstract

Danmarks Arealinformation er et af de mest brugte webbaserede GIS-systemer i Danmark med over 100.000 brugere, der spænder fra almindelige borgere til rådgivende ingeniører.

Danmarks Arealinformation samler og udstiller data fra regioner, kommuner, forskningsinstitutioner og en lang række statslige styrelser som SDFI, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, GEUS, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Her er antallet af tilgængelige kortlag vokset gradvist fra 40 lag til 260 lag.

Men 260 lag er ikke nok. Danmarks areal er begrænset. Teknologirådet fandt i 2017 frem til, at der var planer for 140 procent af Danmarks areal, og kampen om arealet er siden spidset til. Således er der i løbet af det sidste år fremlagt planer for arealanvendelse i forhold til vedvarende energi og om, at 30 % af Danmarks areal skal reserveres til beskyttet natur. Når der er så mange planer for Danmarks lille areal, er vi nødt til at foretage kompromisser mellem klima, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning, energi, landbrug, byggeri og rekreative formål. Det er komplekst og kræver mange flere data. Målet med Danmarks Arealinformation 2.0 er at gøre det komplekse så simpelt, at det er overskueligt og transparent.

Udover adgang til flere kortlag vil Danmarks Arealinformation 2.0 også blive sammentænkt med Danmarks Miljøportals systemer til udstilling af dybe data. Det kunne eksempelvis være kemianalyser og artsobservationer. Dette gøres ved at skabe en sammenhængende brugerrejse på tværs af Danmarks Arealinformation, Miljødata, Naturdata, Arealdata og Miljøvurderinger.

Danmarks Arealinformation – ny arealforvaltning i 2023
Serena Pilunnguaq Sørensen
Danmarks Miljøportal