Hvordan laver man egentlig et geodætisk referencesystem?

Session

Den langhårede session

Abstract

De geodætiske referencesystemer er vores allesammens fælles geografiske udgangspunkt. I Danmark er de aktuelle referencesystemer ETRS89 og DVR90, men hvordan er de egentlig blevet til?

Vi tænker sjældent over det i hverdagen, men vores geodata er baseret på referencesystemer, der har rødder langt ud i det dybe rum, og som påvirkes af geodynamiske effekter fra både fortid og nutid. Vidste du fx, at koter i Danmark ændrer sig i takt med, at indlandsisen i Grønland smelter? Eller at udstyr placeret på månen under Apollo 11-missionen har forbedret vores evne til at bestemme vores position på jorden?

Denne præsentation vil give et indblik i, hvordan geodæter verden over samarbejder for at sikre den bedst mulige stedbestemmelse på jorden, og hvordan det internationale samarbejde i sidste ende resulterer i lokale referencesystemer i Danmark.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der er GIS-brugere og GIS-udviklere, eller som arbejder hos geodataproducenter.

Yderligere uddybning af abstract