Militære data i sigtekornet

Session

Nu brænder det på

Abstract

Opkvalificeringen af militære data er mere aktuel end nogensinde før! Kom og se eksempler på arbejdet, der går forud for dannelsen af datasæt til Forsvaret. Vi vil se nærmere på datakilder, datasammenstillinger og modeller, der anvendes til at danne information, som ikke umiddelbart kan findes i offentlige registre.

Det kommer til at handle om at være nysgerrig - hvordan kan vi bøje og strække offentlige tilgængelige datasæt, så de passer til Forsvarets behov?

Slutteligt vil vi kigge på hvilke data og informationer, vi mangler for at understøtte de operationelle behov hos Forsvaret. Ved du, hvordan disse data kan indhentes, eller har du idéer til, hvordan datasæt kan etableres, vil vi meget gerne høre fra dig!

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der interesserer sig for og/eller arbejder med eksisterende og nye geodata.

Yderligere uddybning af abstract

Vores sigte med at oplægget er at få input fra dataejere eller andre fra publikum om data, der vanskeligt tilvejebringes.

Medforfatter ved indlægget er: Erik Stenkjær Brodersen, Ingeniørregimentet.