Seneste nyt om LER 2.0

Session

Forsyning II - LER

Abstract

Indfasningsperioden for LER 2.0 (Ledningsejerregistret) udløber den 1. juli 2023. Efter denne dato skal alle ledningsejere udveksle deres ledningsoplysninger efter LER’s datamodel for udveksling af ledningsoplysninger og via LER’s webservices.

Ledningsejerne er allerede i fuld gang med at omstille sig til de nye krav og vi giver en status på implementeringen af LER 2. Vi vil samtidig præsentere perspektiver for det videre arbejde med udviklingen af LER, både med hensyn til at forhindre graveskader, men også andre afledte fremtidsmuligheder.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er Kortdage-deltagere, der anvender LER og vil høre mere om status for implementeringen af LER 2.0. Det være sig fra ledningsejere, graveaktører, vejforvaltere og -myndigheder, samt tjenesteydere.

Yderligere uddybning af abstract

Det landsdækkende Ledningsejerregistrer (LER) har taget et stort digitaliseringsspring gennem de seneste tre år. Dermed er fundamentet nu lagt for en mere effektiv udveksling af ledningsoplysninger og planlægning af gravearbejde. Ca. 3.200 ledningsejere har brugt de sidste 3 1/2 år på at omstille sig til de nye krav om udlevering af digitaliserede og standardiserede ledningsoplysninger.

I indlægget vil vi give en status for processen med at hjælpe alle ledningsejere godt på vej og fremtidsperspektiverne for LER. Hør også om nogle af de erfaringer, LER 2.0 har opnået, og om de mulige fremtidsperspektiver, som digitale ledningsoplysninger kan medføre.