Visualisering af oversvømmelser – når tid er kritisk

Session

Oversvømmelsesanalyse

Abstract

Oversvømmelser har store økonomiske konsekvenser. For at reducere disse konsekvenser og evaluere mulige mitigerende foranstaltninger benyttes numerisk modellering. Ofte benyttes stationære modeller af hulkort-typen. Stationære modeller er tillige billige i brug og viser de fordybninger, der bliver fyldt med vand. Udfordringen er blot, at stationære modeller ikke er velegnede til oversvømmelsesberegninger!

Beregner man et oversvømmelseskort for en skybrudshændelse med en hulkorts-model, så viser kortet, hvor vandet lægger sig, når hændelsen er overstået, men ikke, hvad vandet påvirkede på vej til fordybningen. Hvis en lavning er forbundet til et lavere område gennem en snæver passage, så vil en stationær model flytte vandet videre – uagtet, at det i virkeligheden tager mange timer at passere videre fra lavningen. Præsentationen vil benytte visuelle oversvømmelseskort til sammenligning af de to metoder.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder som sagsbehandlere med miljø og geodata.

Yderligere uddybning af abstract

I præsentationen vil der blive benyttet en række eksempler på anvendelse af dynamisk modellering af 2-dimensionale strømninger og vanddybder baseret på numerisk løsning af Saint Venant-ligningerne. Løsningsmetoden bygger på et finit differensskema i et rektangulært net. Specielt vil i GIS-regi blive illustreret hvor store forskelle, der kan være i udbredelse og dermed i omfanget af skader ved brug af de to metoder.

Visualisering af oversvømmelser – når tid er kritisk
Systra Danmark