LER 2.0 er i gang – hvad kan vi bruge (gadelys)data til?

Session

Forsyning II - LER

Abstract

LER 2.0 er implementeret, og nu kan vi se de driftsmæssige fordele ved at have registreret sine aktiver. Sammen med en kommune fortæller vi om at bruge ledningsoplysningerne aktivt i hverdagen. Hvilken gevinst giver det at supplere LER 2.0-oplysningerne med lidt ekstra?

Der er gadelys i alle kommuner, som skal registreres og udleveres via LER. Ved at registrere lidt ekstra bliver data langt mere brugbare for driftsoperatøren. Fx er det ved udskiftning af armaturer en fordel at kende armaturtype, mastehøjde og skabstilslutning på forhånd.

Graveskader på gadelys kan være omkostningstungt, da en lille ridse i en ledning kan forkorte levetiden for LED-pærer, og en fuld overgravning kan resultere i ødelagte armaturer. Der er derfor gevinster i at få registreret og vedligeholdt sine ledningsoplysninger. Den korteste vej er via driften, hvilket bl.a. kan ske via tablets og mobiler.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er kommunale medarbejdere eller andre, som arbejder med drift og vedligehold af fysiske ledninger, digitale ledninger eller andet, som berør LER 2.0.

Yderligere uddybning af abstract