Kan GeoDanmark-data bruges til cykelplanlægning?

Session

Fuld pedal

Abstract

Mange arbejder for at fremme cyklismen i Danmark. I den forbindelse er det vigtigt at kunne finde svar på en række grundlæggende forhold ved den eksisterende cykelinfrastruktur. Dette kunne fx være: Hvor mange kilometer cykelsti findes der? Hvor kan jeg køre på selvstændige cykelstier eller kantbaner? Hvilken kvalitet har cykelarealerne i forhold til belægning, bredde, mv.?

Med projektet: Gode cykeldata til alle sættes der fokus på, hvordan fællesoffentlige data kan bruges til at besvare sådanne spørgsmål, samt hvordan man med brug af GIS-analyser kan forbedre kvaliteten af sine data. Data om cykelinfrastruktur hentes i de myndighedsejede GeoDanmark-datasæt og kommunernes vejforvaltningssystemer, men projektet udnytter også crowdsourcing datasæt som Open Street Map.

Målgruppe

Indlægget giver inspiration til konkret og praktisk anvendelse af fællesoffentlige geodata til cykelplanlægning. Det henvender sig til cykelplanlæggere og GIS-folk, der arbejder med mobilitetsplanlægning, samt til personer med generel interesse for potentialet i brug af fællesoffentlige data.

Yderligere uddybning af abstract

Projektet har i en indledende analyse med Aalborg Kommune identificeret og forfulgt to behov. Der er behovet for et cykelkort, der viser cykelstier og -ruter i kommunen, og der er behovet for en mere entydig opgørelse af antal km cykelinfrastruktur i kommunen. Cykelkortet og kilometeropgørelsen skal bruges til ekstern formidling til fx borgere, turister og virksomheder, samt til interne strategiske og politiske beslutningsprocesser på mobilitetsområdet.

Den geometriske analyse viser, at fuldstændigheden ift. geografisk dækning af de myndighedsejede data er god. Aalborg Kommunes behov for at kunne etablere et cykelstikort ud fra offentlige data kan således opfyldes.

Med erfaringerne fra Aalborg Kommune har projektet gennemført analyser af geometri og stikategorier i alle kommuner. Resultaterne udgøres af GIS-kort, der præsenterer forslag til samlet cykelinfrastruktur samt ændringsforslag i forhold til ekstra geometrier og ændring af cykelstiernes typer eller andre attributter. GIS-lagene formidles til cykelplanlæggere, GIS-personer og andre med interesse for cykelinfrastruktur gennem websitet https://godecykeldata.dk.

Den attributbaserede analyse består af en sammenligning af, hvordan cykelinfrastrukturen i forskellige registre er beskrevet fx i forhold til stitype, belægning og bredde. Sammenligningen fører til, at der opstilles en samlet begrebsmodel for cykelinfrastruktur.

På baggrund af de geometriske og attributbaserede analyser vil projektet komme med anbefalinger til brugen af cykeldata fra offentlige dataregistre som eksempelvis:

  • Hvordan de fællesoffentlige data kan analyseres og forbedres, så de bedre kan indgå i et datamæssigt økosystem til brug for cykelplanlægning
  • Hvordan vi kan øge datakvaliteten gennem datavask eller databerigelse, og hvordan vi kan opstille rutiner, der sikrer en let justering og løbende opdatering af data
  • Hvordan vi sikrer en nem adgang til data for relevante brugere

Projektet løber frem til udgangen af 2023, og der vil således kunne præsenteres flere resultater på Kortdage.