Nye danske cykeleventyr – GIS som stifinder og vejviser

Session

Fuld pedal

Abstract

At rejse er at leve, men man behøver ikke at rejse til fjerne himmelstrøg for at få nye oplevelser. Ofte venter eventyret lige om hjørnet, og dét er netop tanken i et nyt projekt, som skal få flere op på cyklen og ud i det ganske danske landskab. Flere skal opleve hverdagseventyr fra cykelsadlen, og Danmark er et perfekt land at cykle på opdagelsesrejse i.

Dog er det en udfordring, at der mange steder ikke findes sammenhængende, skiltet cykelinfrastruktur. Det er en stor barriere for både gæster og borgere, for det skal være let og trygt at bevæge sig rundt på cykel, både til hverdag og til fest.

Projektet fra Dansk Kyst og Naturturisme sætter fokus på, hvordan man kan løse dette problem med brug af GIS og geodata. Det har som formål at udvikle og teste en metode til at identificere cykelbar infrastruktur.

Målgruppe

Målgruppen for dette indlæg er kommunale og regionale by- og landskabsplanlæggere, GIS-medarbejdere, medarbejdere hos de danske turismeorganisationer og private konsulenter, som arbejder med at udvikle rekreativ infrastruktur og turisme.

Yderligere uddybning af abstract

Grundstenen i denne metode er, at man ved at anvende data om seværdigheder, infrastruktur, trafikforhold og meget andet kan finde frem til de vej- og stistrækninger, som egner sig til at cykle på. Når disse strækninger er identificeret, anvendes GIS til at udpege de bedste strækninger, som sammensættes i et cykelnetværk. Derefter anvendes GIS igen til at evaluere og kontrollere de valgte strækninger for at sikre, at cyklisterne får en sikker og sammenhængende infrastruktur at cykle på, som forbinder alle de steder, hvor eventyret venter, og hvor man kan købe en is.

Vi har sammen med hollandske Folkersma og Mobycon udviklet GIS-metoden til at udpege og kvalitetssikre sådanne rekreative cykelnetværk. Sammen med ni forsøgskommuner har vi testet metoden. Resultatet er, at der foreligger ni rekreative cykelnetværk, som alle kan cykle på, og som åbner landskabet for nye oplevelser.

GIS har været det helt centrale værktøj i denne proces, hvor GIS er anvendt både i udpegningen af relevant infrastruktur og som redskab i den kommunale revisionsproces, hvor forsøgskommunerne har anvendt vores webGIS-løsning til at gennemse og kommentere de rekreative cykelnetværk i deres kommuner.

Indlægget holdes af seniorkonsulent i bæredygtig mobilitet, Gunvor Riber Uggerhøj, og seniorkonsulent i GIS, Søren Zebitz Nielsen, begge fra NIRAS.