Integreret anvendelse af BIM og GIS i oversvømmelsesanalyse

Session

Oversvømmelsesanalyse

Abstract

Dette indlæg har til formål at vurdere oversvømmelsesrisikoen for en bygning i København ved integration af en BIM-model i 3D i GIS set i kombination med en skybrudsscreening. Resultaterne viser, at en BIM-model har flere fordele til forudsigelse af en bygnings sårbarhed over for oversvømmelser sammenlignet med andre 3D bygningsmodeller.

Vi vil illustrere, at visualisering af oversvømmelsesdybder i 3D kræver mindre fortolkning for at forudsige konsekvenserne af en regnvandshændelse. En BIM-model gør det endvidere muligt at opnå en mere detaljeret vurdering af oversvømmelsesskader end andre nuværende metoder. Afslutningsvist foreslår vi, at kombinationen af BIM og GIS er nyttig for beslutningstagningen vedrørende klimatilpasning af en bygning.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der interesserer sig for oversvømmelsesanalyser i 3D, klimatilpasning og BIM/GIS-integration.

Yderligere uddybning af abstract