Screeningsværktøj til busfremkommelighed

Session

Grøn mobilitet

Abstract

Med afsæt i et behov til puljeansøgninger har Nordjyllands Trafikselskab (NT) lavet et screeningsværktøj for busfremkommelighed. Det var samtidig en test af, om vi kunne koble vores datawarehouse og BI med vores GIS, så datawarehouse løbende fodrer vores geodatabase med bussernes realtidsdata, efterfulgt af modellering og visualisering i webGIS af frit flow, kørehastigheder på udvalgte dagstidspunkter og et indeks i forhold til frit flow - suppleret af BI-rapporter, når der skal dykkes ned i detaljerne.

Værktøjet er brugt internt og som dialogværktøj med kommunerne til at finde kritiske lokationer, som derefter er blevet analyseret for at finde årsag til dårlig fremkommelighed og mulige løsninger. Vi kan desuden følge effekter af omkørsler, trængsel og vejinfrastruktur.

Præsentationen omhandler datamodel, værktøjets funktionalitet, dets analytiske potentiale og resultatet af brugen til puljeansøgning og som dialogværktøj.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023 med interesse for at gå fra data til analyseværktøj, for samspil mellem GIS og BI (og mangel på samme) og for trafik og fremkommelighed.

Yderligere uddybning af abstract

Screeningsværktøj til busfremkommelighed
TITSAM / Nordjyllands Trafikselskab