Vindinfo.dk – kort om vedvarende energi

Session

Hvor omstiller vi grønt?

Abstract

Udbredelse af vedvarende energi står højt på dagsordenen i disse år, hvor klimahensyn og krav om forsyningssikkerhed forudsætter et højere tempo i planlægning og opsætning af vindmøller, solenergianlæg mm.

Kortet Vindinfo.dk hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen sammenstiller korttemaer for vedvarende energi vha. data fra Energistyrelsen, Energinet og Plandata til brug for planlæggere, myndigheder og øvrige interessenter. Kortet afspejler processen fra planlægning og frem til faktisk realiserede anlæg for sol- og vindenergi samt understøttende korttemaer vedr. elnettets kapacitet, afstandskort fra boliger og infrastruktur, samt andre relevante korttemaer.

Energistyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen fortæller om udviklingen og vedligeholdelsen af kortet og de bagvedliggende data.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der kommer fra virksomheder eller kommuner, eller er VE-opstillere.

Yderligere uddybning af abstract

Oplægsholdere: Peter Lindahl, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og Lone Sørensen, Energistyrelsen.

Vindinfo.dk – kort om vedvarende energi
Plan- og Landdistriktsstyrelsen