Mobilitetsindeks - Kvantitative og kvalitative data på kort

Session

Grøn mobilitet

Abstract

I 2018 havde Nordjyllands Trafikselskab (NT) et ønske om at undersøge sammenhænge mellem nordjyders egen opfattelse af transportbehov og de virkelige muligheder. Undersøgelsen udmøntede sig i en årlig opdatering af det, vi kalder Mobilitetsindeks. Hvert år indsamles en stor mængde kvantitative og kvalitative data om alt fra bilejerskab til, hvordan enkeltpersoner oplever deres muligheder for at komme fra A til B.

Disse data ville i sig selv være interessante at analysere, men det er her, at vi med GIS og Power BI gør disse data endnu mere brugbare - og ikke mindst tilgængelige for flere. Data opgøres på specifikke geografiske områder, der muliggør, at data kan anvendes bredt til fx geografispecifik marketing eller som led i analysen til et nyt projekt.

Under indlægget vil eksempler på datavisualisering præsenteres og anvendelsen beskrives. Derudover kommer vi ind på datamodellen og de anvendte metoder.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der har interesse i og/eller arbejder med analyse, sammensætning og præsentation af kvantitative og kvalitative data.

Yderligere uddybning af abstract

Mobilitetsindeks - Kvantitative og kvalitative data på kort
Nordjyllands Trafikselskab