Klimaforandringer er ikke problemet!

Session

Hovedtalere ved Kortdage 2022

Abstract

Torsdag den 17. november ved Kortdage 2022 har vi den glæde at kunne præsentere professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, Katherine Richardson, som hovedtaler.

Vi mennesker - lige som alle andre levende organismer - lever ved at bruge de ressourcer, der findes på Jorden omkring os. Vi udnytter ressourcerne direkte, men vi udnytter dem også, når vi ændrer/forringer andre organismers levevilkår ved at smide vores affald ud i miljøet.

Klimakrisen er fx skabt af vores behov for at smide vores drivhusgasaffald i atmosfæren, mens biodiversitetskrisen bunder i vores efterspørgsel efter jord. Jordens ressourcer er begrænsede, og vi får ikke flere, når vi har opbrugt dem, der er her.

Hvordan skal vi forholde os til denne kendsgerning? Og hvad sker der, hvis vi fortsætter med at handle som om, Jordens ressourcer er uendelige?

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2022. Dagens keynote vil tage os med på et kig ind i fremtiden, der afhænger af, hvordan vi forholder os til Jordens ressourcer.

Yderligere uddybning af abstract

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, leder af Sustainability Science Center (www.sustainability.ku.dk), principal investigator i Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (www.macroecology.ku.dk), og leder af Dronning Margrethes og Vigdís Finnbogadóttirs tværfaglige forskningscenter for hav, klima og samfund (www.ROCS.ku.dk).

Hendes forskning fokuserer på betydningen af biologiske processer i havet for optagelsen af CO2 fra atmosfæren, og hvordan havets biologi, herunder diversitet, bidrager til havets funktion i Jordsystemet. Katherine er også en kerneudvikler af Planetary Boundaries-rammen, der forsøger at identificere et sikkert driftsrum for menneskeheden i dets indvirkning på globale ressourcer.

Katherine Richardson har en bachelorgrad fra Harvard College, en ph.d. fra University of Wales og en D.Sc. fra Københavns Universitet. Hun var formand for den danske regerings klimakommission, der i 2010 fremlagde en køreplan for, hvordan Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. Hun er pt. medlem af det regeringsudnævnte Danske Klimaråd og var medlem af den 15-personers uafhængige gruppe af videnskabsmænd udpeget af Ban Ki Moon til at udarbejde 2019 FN\'s Global Sustainable Development Report. Hun er chefredaktør for Marine Ecology Progress Series og medlem af redaktionen for Global Sustainability.

Forfatterskab til bøger omfatter Our Threatened Oceans (2008) og Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions (2014). Hun er eller har været medlem eller formand for adskillige nationale og internationale komiteer og organisationer vedrørende videnskabspolitik og/eller bæredygtighed. Hun er i øjeblikket medformand for Northern European Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Katherine Richardson er blevet tildelt Dannebrogordenen (1. grad) og er for nyligt blevet udnævnt æresdoktor af Tromsø Universitet.

Klimaforandringer er ikke problemet!
Københavns Universitet