Kort og magt - Jerusalems kortlægning

Session

Studerende har ordet

Abstract

Dette indlæg søger at udforske, hvordan kort og kunsten at lave kort kommunikerer magtforhold i Jerusalem. Der er lavet flere kartografiske analyser på forskellige kort over Jerusalem baseret på teoretiske samlinger og perspektiver af John Brian Harley og Denis Wood. Som et supplement til denne metode gennemførte gruppen adskillige etnografisk forankrede interviews på en akademisk studietur til Jerusalem.

Generelt har de fleste turistorienterede kort en tendens til at placere den ikoniske gamle by på højre side af kortene, hvilket aktivt promoverer den israelsk dominerede del af Jerusalem. Det konkluderes, at den videnskraft, som kort påtvinger deres bruger med, i høj grad påvirkes af individets socialt konstruerede indtryk og betydninger.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2022, der er interesserede i magtudøvelse via kort.

Yderligere uddybning af abstract

I projektet arbejdes der ud fra problemformuleringen: "Hvor og hvordan udøves magt i en selektion af kort fra 1979 til 2022 i forhold til konflikten mellem Palæstina og Israel i Jerusalem?"

Her arbejdes der med den kritiske kartografiske teoretiske tilgang, hvor der gøres brug af teorien om dekonstruktion af kort udarbejdet med hjælp af John Brian Harley, samt Denis Woods tilgang til kritisk kartografi.

Projektet udarbejdes fra et fænomenologisk perspektiv, der bruges i sammenhæng med interviews og det socialkonstruktivistiske perspektiv, der ses nærmere på valget af teorier.

Der gøres brug af fire forskellige metoder til at skabe og analysere data til projektet. Heriblandt den etnografiske metode, feltdagbøger, kartografisk analyse og semistrukturerede interviews. Disse metoder tilsammen muliggør en analyse af de udvalgte kort samt en kobling af disse analyser til det empiri, der er skabt på feltturen til Jerusalem.

De udvalgte kort består af fem kort, der blev købt i Jerusalem på feltturen, og tre kort, der blev fundet online fra diverse kilder.

Fremlæggelsen sker ved tre oplægsholdere: Julie Alina Lelund, Lamia Vaillant-Jørgensen og Sascha Caia Larsen.

Kort og magt - Jerusalems kortlægning
Lamia Vaillant-Jørgensen
RUC