Beslutningsstøtte til udpegning af omdannelseslandsbyer

Session

Studerende har ordet

Abstract

Planloven giver fra 2021 landets kommuner mulighed for at udpege såkaldte omdannelsesbyer. Hensigten med dette planlægningsværktøj er at give kommunerne flere muligheder for at fremme en positiv udvikling i landsbyer ved at opstille friere rammer for de udpegede omdannelseslandsbyer. På trods af denne mulighed har en stor del af kommunerne endnu ikke brugt den. Derudover er der også tilfælde af fejlagtig benyttelse af værktøjet.

Dette har givet vores projektgruppe et ønske om at kunne assistere i udpegningen af omdannelsesbyer ved at fremstille et beslutningsstøttende GIS-værktøj baseret på offentligt tilgængelig geodata, som kan hjælpe i processen.

I dette indlæg vil vi forklare vores overvejelser bag opbygningen af GIS-værktøjet med fokus på de vilkår og problematikker, der er opstået i processen. Herudover vil der blive set på dets mulige benyttelse af forskelige kommuner.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2022, men med et særligt fokus på medarbejdere i landets kommuner og interesserede i fysisk planlægning.

Yderligere uddybning af abstract

Projektet er udarbejdet som en del af pensum på 4. semester på landinspektørstudiet på AAU i Aalborg. Forfattere til projektet er Christian Jerslev Jensen, Emil Falk Knudsen, Kresten Faarup Marcussen og Stefan Winther Nielsen under vejledning af Jan Kloster Stavnstrup Og Carsten Jahn Hansen.

Beslutningsstøtte til udpegning af omdannelseslandsbyer
Aalborg Universitet