Understøttelse af forretningen i et samlet data-setup

Session

Forsyning I - GIS på tværs

Abstract

Dette indlæg handler om data i en stor forsyningsorganisation, og om hvordan man sikrer korrekt understøttelse af hele forretningen i et samlet data-setup.

Data er fremtidens råstof, og data bliver en stadig vigtigere del af dagligdagen rundt om i verdens organisationer. I Energinet har vi en stor samfundsmæssig opgave, og dette skal samtidig ses med de øjne, at vi er underlagt visse regulativer og skal sikre den højest mulige forsyningssikkerhed til forbrugerne.

Vi vil i indlægget forklare, hvordan der under disse vilkår laves et data-setup, der både kan understøtte høj forsyningssikkerhed, men samtidig være agilt i forholdt til analytikere og data science.

Målgruppe

Målgruppen for oplægget er alle deltagere ved Kortdage 2022, der arbejder med at organisere data i egen organisation til understøttelse af hele forretningen. En særlig målgruppe er deltagere fra forsyningsselskaber.

Yderligere uddybning af abstract

I Energinet har vi - ligesom i mange andre organisationer - haft en tendens til at tænke data i siloer. GIS og BI var således to adskilte verdener. Samtidig var arbejdet med data reaktivt og tilbageskuende, mens det var svært at implementere streaming af data. Arbejdet med data bestod i klassiske batch loads.

I takt med, at antallet af datadomæner er vokset eksplosivt, er det også blevet sværere for IT-afdelingen at have indsigt i alle domæner og derved at kunne levere ordentlige dataløsninger til hele organisationen.

Dette har vi nu gjort op med i Energinet, og vi er i fuld gang med at udrulle et datakoncept, der skal sikre opdaterede og fleksible data til understøttelse af hele organisationen. Samtidig har vi opbygget en data governance, som sikrer, at processer, ejerskab og compliance forankres på tværs af organisationen.

Et centralt element er, at forankringen af arbejdet med data og ejerskabet af dataprodukter går fra at være centraliseret i IT-afdelingen til en hel eller delvis decentraliseret struktur, hvor ejerskabet af dataprodukterne forankres der, hvor den stærke viden om domænet findes. Det skal dog samtidig foregå ud fra nogle fælles rammer og principper, som sikrer en smidig integration af data på tværs af domæner.

Dette skifte er ikke kun teknologi og IT, men det er i udpræget grad også organisatorisk. Derfor kræver det en forandringsledelse, så nye roller, ansvar og processer etableres på tværs af hele organisationen.