Hvordan jeg lærte at elske benchmarking

Session

Forsyning III - GIS i samspil med andre niveauer

Abstract

I vand- og spildevandsselskaber er benchmarking en tilbagevendende, tidskrævende og til tider uoverskuelig proces. Benchmarking til Forsyningssekretariatet er afgørende for selskabernes økonomi, og derfor er det vigtigt, at de tal, der kommer frem, er retvisende.

År efter år har vi diskuteret hvilke data, der skulle bruges, hvem, der havde hvilke bolde, hvordan, man skal forstå de forskellige spørgsmål, og hvordan, et svar er godt dokumenteret.

Samtidig skal der også indberettes i forbindelse med: Aktivering, Puls, Danva og Klimaloven.

Løsningen er, at med fokus på data, organisering, proces flow, ansvarsfordeling, dobbeltkontrol og kvalitetssikring, så har vi systematiseret alle vores indberetninger og indbygget mest mulig automatisering - inklusiv hvordan svar findes. De tal, der kommer ud, er tilgængelige for alle og bruges i alt fra kommunikation til økonomistyring.

Målgruppe

Først og fremmest er målgruppen deltagere ved Kortdage 2022 fra forsyningsselskaber, som har pligt til indberetning i forbindelse med benchmarking. Men interesserer du dig for kompleks fremfinding af kvalitetsdata med både kontrol og automatisering, så er dette også noget for dig.

Yderligere uddybning af abstract