DHM og automatisk identifikation af kulturarv i Nordeuropa

Session

Tilbage i tiden

Abstract

Inden for arkæologi anvender man i stigende grad maskinlæring til at analysere de store mængder data, som findes om vores fortid. Et område, hvor en sådan ny tilgang er ønskelig, er til ensartet at identificere typer af kulturarv over store områder. Et eksempel herpå er, at der findes et større antal ringformede middelalderlige fæstninger omkring både Nord- og Østersø, som uden tvivl repræsenterer et systemisk udtryk for magt over både terrestriske og maritime kommunikationsnetværk.

Her præsenterer vi en ny tilgang til automatisk at identificere ringformede forsvarsværker i et datasæt for store dele af Nordeuropa, som baserer sig på at kombinere digitale højdemodeller og maskinlæringsklassificeringsteknikker. Desuden bliver udfordringerne i at fortolke store og heterogene datasæt over mange administrative og sproglige barrierer også berørt.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, der er nysgerrige på brug af GIS og Machine Learning inden for arkæologi og kortlægning af kulturarv.

Yderligere uddybning af abstract

DHM og automatisk identifikation af kulturarv i Nordeuropa
David Stott og Søren Munch Kristiansen
Moesgaard Museum og Aarhus Universitet