Krydring af GIS med dynamiske data

Session

Forsyning I - GIS på tværs

Abstract

HOFOR og Aarhus Vand har de seneste år arbejdet på at koble de mere traditionelle og forholdsvis statiske lednings- og komponentdata i GIS med mere dynamiske data. Det være sig temaer som tilstandsregistrering af assets i marken, fjernaflæste målerdata, OT/SCADA-data og arbejdsordrer.

Der vil være fokus på at vise eksempler, samt at drøfte muligheder såvel som udfordringer i arbejdet med at krydre GIS med dynamiske data.

Målgruppe

Målgruppen for oplægget er alle deltagere ved Kortdage 2022, der arbejder med at visualisere dynamiske data i GIS. En særlig målgruppe er deltagere fra forsyningsselskaber.

Yderligere uddybning af abstract

HOFORs og Aarhus Vands IT/GIS-funktioner har haft megen fokus på den traditionelle ledningsregistrering med modernisering af de bagvedliggende DANVA datamodeller. Det har i mange år handlet om at få skabt og vedligeholdt gode og kloge ledningsdata samt få disse data aktiveret i flere og flere værdiskabende processer.

Begge selskaber har også ambitiøse strategier og målsætninger om at være mere datadrevne ved at bruge datasammenstillinger til at få optimeret såvel planlægnings- som driftsprocesser. Eksterne parters behov for at lave analyser på data ift. temaer som bæredygtige byer, skal også understøttes.

Der er både ligheder og forskelle i den system- og datamæssige vej, som HOFOR og Aarhus Vand forfølger. Nogle veje er ikke helt færdigbyggede endnu, men det kendetegnende er, at man forsøger på en lidt legende agil måde at bringe data sammen med en høj grad af automatisering.

Nogle dele af rejsen for datasammenstilling har god medvind, fordi brobygningen mellem systemer og data er overkommelig, og fordi den tilstrækkelige viden allerede er tilgængelig. Andre rejsemål er lidt sværere at have med at gøre, og kræver livtag med interfaces og nøgler samt det at få tømt og flyttet viden gemt i hoveder på planlæggere og driftsaktører - for ikke at sige i mere personlige eller lokale regneark.

Krydring af GIS med dynamiske data
HOFOR A/S og Aarhus Vand A/S