Luftfotoarkæologi, GIS og borgervidenskab

Session

Tilbage i tiden

Abstract

Siden 2008 har arkæologer ved Holstebro Museum helliget sig den metodiske niche, luftfotoarkæologi. I praksis foregår det ved rekognoscering i mindre flyvemaskiner, men i takt med, at GIS og geodata bliver mere tilgængeligt, foregår en større del af arbejdet foran skærmen. Selv med tre fastansatte inspektører er de nye datamængder så store, at vi på ingen måde har mulighed for at gennemgå alt, selvom vores studier viser, at det er mest hensigtsmæssigt. Heldigvis er flere af produkterne offentligt tilgængelige, hvilket gør, at vi efterhånden har fået os en lang række amatørarkæologiske kolleger.

I mit foredrag vil jeg fortælle om samarbejdet mellem professionelle og amatører. Jeg vil vise nogle nyfundne fortidsminder og diskutere, hvor væsentligt de nye data er for en større demokratisering af dansk fortid og for dansk arkæologisk forskning.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er geodataudbydere, samt arkæologisk og historisk interesserede deltagere ved Kortdage 2022.

Yderligere uddybning af abstract

Luftfotoarkæologi, GIS og borgervidenskab
Mathias Christiansen Broch
Luftfotoarkæologisk Center, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro