QR-/datamatrix-sporbarhed på forsyningsledninger

Session

Forsyning II - Mere klassisk forsyning

Abstract

Herning Vand har de seneste år arbejdet på et udviklingsprojekt, der skal være med til at sikre sporbarheden samt højne datakvaliteten på forsyningsledninger.

Producenterne printer QR-/datamatrixkoder på deres rør. Disse indeholder som minimum EAN-nummer, batchnummer og produktionstidspunkt. Disse koder aflæses herefter vha. en QR-scanner, når rørene er anlagt. Scanningen foretages samtidig med en opmåling af røret, og på den måde kobles sporbarhed og position sammen.

Hjemme på kontoret afvikles der et lille program, som slår op i branchekataloget vha. et API, hvorfra alle de gængse tekniske data hentes ned og kobles sammen med QR-/datamatrixkoden og opmålingen. Herefter importeres det samlede datasæt i GIS vha. fx danvandgraf.

Projektet har opbakning fra Danva, Branchekataloget, NPG og flere producenter har på rekordtid opnået national, nordisk og international interesse.

Målgruppe

Målgruppen er bred, idet GIS-medarbejderen, projektmedarbejderen, folkene i marken, ledelsen, direktionen og producenterne alle vil kunne få noget ud af indlægget.

Yderligere uddybning af abstract

To af de helt store rørproducenter har sagt ja til at være med i udviklingsprojektet, og i maj 2022 blev de første rør med QR-/datamatrixkoder lagt i jorden.

I første omgang har vi haft fokus på drikkevandsledningerne, men der er stor interesse fra andre brancher, og potentialet i projektet er i vores optik stor. Forestil dig fx QR-/datamatrixkoder indvendig i spildevandsrørene, som kan aflæses af tv-kameraet, når der køres tv-inspektion i ledningen. Eller QR-/datamatrixkoder på alle fjernvarmerør - mulighederne er mange!

Vi har i projektet ikke kun haft fokus på sporbarhed, men også datakvalitet. Det mener vi, at vi er kommet godt i mål med. De data, vi gemmer via QR-/datamatrixkoderne i dag, vil give os super valide data til bl.a. vores Asset Management-systemer i fremtiden.