BIM i forsyningen - Det digitale anlæg

Session

Forsyning III - GIS i samspil med andre niveauer

Abstract

Building Information Modeling (BIM) er i dag omdrejningspunktet for det digitale byggeri. Området udvikler sig hurtigt, men rummer allerede i dag en masse spændende muligheder for forsyningerne.

Arbejdet med BIM udmønter sig i detaljerede digitale repræsentationer af fysiske anlæg og vil i fremtiden være det centrale data- og informationsgrundlag for drift, vedligehold, renovering og genanvendelse.

Der er vigtigt, at forsyningerne allerede nu begynder at orientere sig i retning af BIM, så de kan være med til at præge udviklingen og sikre, at deres krav og ønsker honoreres i fremtiden.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022 fra forsyningsselskaber, myndigheder og leverandører til forsyningsselskaber.

Yderligere uddybning af abstract

Begrebet BIM dækker både en arbejdsmetode og outputtet i form af digitale bygningsmodeller.

Arbejdsmetoden i BIM giver et mere agilt projektforløb og muliggør et tættere samarbejde mellem alle parter i et projekt. Avancerede visualiseringer (f.eks. med Virtuel Reality) tillader, at forskellige brugere af anlæggene inddrages på et tidligt tidspunkt i projektet, og at deres input efterfølgende kan indarbejdes.

Den digitale bygningsmodel giver en virtuel repræsentation af et fysisk anlæg med rig mulighed for at knytte forskellig information. I sin simpleste form er formålet med modellen at give let adgang til anlæggets stamdata f.eks. fysisk udformning, antal og typer af forskellige komponenter eller mængder af materialer (f.eks. beton). Modellen erstatter i store træk behovet for as-built dokumentation f.eks. tegninger, komponent- og materialelister.

Modellen kan løbende beriges med mere og mere detaljeret information f.eks. klimabelastning, vedligeholdelsesplaner og "varme" data fra sensorer placeret i anlægget.

BIM byggemodellerne danner grundlaget for fremtidens digitale tvillinger, der gennem anlæggets levetid opdateres med data i realtid, understøtter simuleringer og leverer information til alle væsentlige beslutninger.

I de kommunale forsyninger har det i mange år været helt naturligt at arbejde med digitale modeller af ledningsnet, hvor GIS har spillet en afgørende rolle. For statslige og kommunale byggerier er det på samme måde naturligt at anvende BIM i arbejdet med digitale bygningsmodeller. Der er et stort potentiale for forsyningerne i at arbejde med BIM på samme måde, som man i mange år har anvendt GIS.

BIM i forsyningen - Det digitale anlæg
Krüger A/S