PlejeGIS – GIS i den daglige planlægning af plejeruter

Session

Fra A til B

Abstract

KMD har lavet sundhedsplatformen (fagsystemet) NEXUS, som ca. 70% af landets kommuner bruger til håndtering og planlægning af hjemmeplejens besøg hos borgere. Nexus har et API, hvor data fra systemet kan læses ud. I dette oplæg vil vi vise, hvordan en direkte GIS-integration til Nexus kan bruges af kommunens hjemmeplejeruteplanlæggere til at få geografisk overblik og beregne ruter.

Data, som udlæses, indeholder den enkelte hjemmeplejers besøgsadresser, som georefereres. Derudover er der en kalenderfunktion, som giver overblik over samtlige ruter, distrikter og besøg. Dette eksempel viser, hvordan simple GIS-værktøjer kan være med til at effektivisere det daglige planlægningsarbejde i en forvaltning, som ikke er vant til at arbejde med GIS.

I oplægget vil vi også fortælle om erfaringerne fra udviklingsprocessen.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er kommunale GIS- og sundhedsmedarbejdere, der deltager ved Kortdage 2022.

Yderligere uddybning af abstract

Sundheds- og plejeområdet er en kerneopgave for de danske kommuner, og det er et af de områder, der bruges flest penge på. Gruppen af ældre over 80 år forventes at stige med 58% over de næste 10 år, hvilket betyder, at kommunerne skal servicere flere ældre. Behovet for mere digitalisering og effektivisering er derfor vigtigt sammen med flere ressourcer.

KMD har lavet sundhedsplatformen (fagsystemet) NEXUS, som ca. 70% af landets kommuner bruger til håndtering og planlægning af hjemmeplejens besøg hos borgere. Systemet er optimeret til planlægning af borgerforløb med fokus på den enkelte borger og behandler. Nexus har et API, hvor data fra systemet kan læses ud. I dette oplæg vil vi vise, hvordan en direkte GIS-integration til Nexus kan bruges af kommunens hjemmeplejeruteplanlæggere til at få geografisk overblik og beregne ruter. Data, som udlæses, indeholder den enkelte hjemmeplejers besøgsadresser, som georefereres. Derudover er der en kalenderfunktion, og sammen giver det planlæggeren et overblik over samtlige ruter, distrikter og besøg.

Dette oplæg viser et eksempel på, hvordan simple GIS-værktøjer kan være med til at effektivisere det daglige planlægningsarbejde i en forvaltning, som ikke er vant til at arbejde med GIS. Derudover vil en bedre ruteplanlægning give både en tidsbesparelse, samt en CO2-besparelse, da optimeringen også sikrer færre kørte kilometer.

Udviklingsprocessen har været drevet af en planlægnings-ildsjæl fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der i samarbejde med GIS-afdelingen og leverandørerne har udviklet værktøjet. I oplægget vil vi fortælle om erfaringerne fra udviklingsprocessen, så andre kan blive inspireret og blive klogere på processen.

PlejeGIS – GIS i den daglige planlægning af plejeruter
Patrick Weber
Faaborg-Midtfyn Kommune