Kommunale erfaringer med drift af LER 2.0

Session

Alt godt fra kommunen

Abstract

Kom og hør de kommunale erfaringer med implementering og drift af ledningsregistrering i dagligdagen. LER 2.0 skal være fuldt implementeret den 1. juli 2023, og derved skal også ledningsregistreringen i kommunerne være på plads. Mange kommuner er startet fra "scratch" ift. at være ledningsejer. Lige om lidt stilles der krav til indmåling og registrering af ledninger.

Oplægget tager udgangspunkt i et eksempel fra en konkret kommune. Det underbygges og perspektiveres med de erfaringer vi har med rådgivning af mere end ¼ af landets kommuner ift. at blive klar til LER 2.0, der tydeligt viser nogle tendenser.

Fokus bliver på driftsfasen og vedligeholdelse af ledningsoplysningerne med henblik på, at ledningsoplysningerne er autoritative. Erfaringerne viser, at det at skabe og forankre nogle robuste driftsprocesser, der er tilpasset den enkelte kommunes størrelse og organisation, er afgørende for resultatet.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er kommunale medarbejdere eller forsyningsmedarbejdere, som arbejder med drift af fysiske ledninger, digitale ledninger eller andet, som berør LER 2.0.

Yderligere uddybning af abstract

Om oplægsholderen

Merete har de senere år arbejdet hos LE34 med rådgivning af kommuner inden for LER 2.0, og har herigennem hjulpet flere kommuner med implementeringen af system og drift ift. at overholde LER 2.0-kravene. Derudover sidder Merete med systemoverblikket ift. at lave ledningsregistreringssystemer, som er tilpasset kommunernes behov og samtidig overholder kravene til LER 2.0.

Kommunale erfaringer med drift af LER 2.0
Merete Landberg Grandjean
Landinspektørfirmaet LE34 A/S