Hvilken betydning har det, at sporet krummer?

Session

Scanning

Abstract

Banedanmark har et solidt overblik over, hvor de forskellige spor til banen ligger. Sporenes geodata er organiseret i en række fagsystemer, som benyttes til den daglige drift samt i den mere langsigtede planlægning.

Sporene udgør en række geometriske kurver, der snor og bugter sig gennem det ganske land. Denne bugten giver anledning til, at sporene har en krumning, som man som passager oplever som øget støj under transport samt en eventuel krængning af toget. Et overblik over banens krumninger vedligeholdes i det såkaldte kurveregister, som ajourføres med jævne mellemrum. En sådan ajourføring er igangsat med udgangspunkt i den omfangsrige LiDAR-scanning, der er blevet foretaget af Banedanmark af det danske banenet.

Præsentationen vil fokusere på hvilke konsekvenser, denne ajourføring har for de geodata, som Banedanmark udstiller, samt anvendelsesmulighederne for kurveregistret.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2022, der kommer fra banesektoren, er trafikplanlæggere, arbejder med miljø og teknik, eller arbejder med GIS.

Yderligere uddybning af abstract

Emner, som vil blive berørt, er transformation af LiDAR-data til sporkurver, kobling mellem LiDAR-data og sporgeometri, samt krumningens betydning for togenes hastighed, men også for slid og dermed behovet for vedligeholdelse af banen. Endvidere vil vi berøre emnet: "Usædvanlig transport".