Der må være en grænse! Ligger Kongerigets grænser ikke fast?

Session

Fremtidens datasæt

Abstract

Det kan virke overraskende, at Kongerigets grænser ikke nødvendigvis findes som komplette lukkede polygoner, indiskutable streger på kort i sammenhæng med de øvrige administrative grænser.

Som udførende myndighed med vedligeholdelse af 1920-grænsen mellem Danmark og Tyskland og som geodætisk/teknisk rådgiver for Udenrigsministeriet ved nye grænsedragninger til lands og til havs, spiller SDFI en aktiv rolle i håndteringen af Kongerigets nationale grænser. Den 101 år gamle, demokratisk bestemte grænse mod Tyskland vedligeholdes i samarbejde med de tyske myndigheder med ophæng i Versaillestraktaten. I disse år digitaliseres det gamle Grænseatlas, og data får dermed ny værdi.

Oplægget kommer ligeledes bredt ind på arbejdet med nationale grænser både i et teknisk/geodætisk og et delvis juridisk/diplomatisk forhandlingsperspektiv i samspil med geopolitik og geodata som kritisk infrastruktur.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2022, der beskæftiger sig med GIS og geodata fra såvel den offentlige som den private sektor – fra det operative niveau til ledelsesniveauet.

Yderligere uddybning af abstract

Der må være en grænse! Ligger Kongerigets grænser ikke fast?
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur