Udvikling af hurtig og dynamisk oversvømmelsesmodel i GIS

Session

Studerende har ordet

Abstract

Oversvømmelsesmodeller er et essentielt værktøj i klimatilpasning. De modeller, der typisk anvendes, er meget detaljerede og beregningstunge. Det begrænser antallet af simuleringer og derved scenarier, der kan undersøges. Hurtigere simple "glas-flade"-modeller er et alternativ, men de er statiske og bør kun bruges til en grov screening.

I mit ph.d.-projekt har jeg udviklet en dynamisk og hurtig oversvømmelsesmodel. Den kører 100.000 gange hurtigere end de detaljerede modeller. Modellen er udviklet i GIS/Python og beskriver strømning af vand i afløbssystem og på overflade samt udveksling herimellem. Den kan - modsat statiske modeller - vise den tidsmæssige udvikling af oversvømmelser, og resultaterne er sammenlignelige med de detaljerede modellers.

Modellen har stort potentiale, da de hurtige simuleringer muliggør både realtidsmodellering og flerscenariesimuleringer, der kan bane vej til en bedre klimatilpasning.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere fra den offentlige eller private sektor, der beskæftiger sig med håndtering af vand i byer, eller deltagere med interesse i fremtidens klima og udfordringer.

Yderligere uddybning af abstract