GIS i Power BI - Når kort alligevel ikke helt er nok

Session

Power i BI

Abstract

Kort er godt! Men ifm. overblik over udvikling og mængder slår det bare ikke helt til. Mange af forvaltningens databehov består i opgørelser og afrapporteringer af data - også data, som i sin natur er geografiske fx antal parkeringspladser, forholdet mellem antallet af ejerboliger i to bydele eller udviklingen i udsatte byområder.

Dataopgørelserne kan være tidskrævende og kræver erfaring og dataforståelse. Mange er også tilbagevendende, hvorfor vi er begyndt at opsætte ”Grundindsigtsrapporter” og ”Nøgletalsrapporter”, hvor data og kort tilgængeligøres i faste formater, der gør det let at orientere sig i data, og hvor brugerne kan gå på opdagelse i data.

I indlægget vil vi præsentere et udvalg af løsninger, der illustrerer arbejdet med visualisering og opgørelser af geodata i Power BI - selvfølgelig med en særskilt note om kortvisninger i Power BI.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er GIS-medarbejdere og kommunale fagfolk.

Yderligere uddybning af abstract

GIS i Power BI - Når kort alligevel ikke helt er nok
Thor Nyborg Bendsen
Københavns Kommune