Stormflodssikring i Hovedstaden

Session

Fremtidens klimasikring

Abstract

Hvordan kan vi gøre stormfloder virkelighedsnære og forståelige for normale mennesker og beredskabsfolk?

Med Københavns Kommunes fokus på klimasikring, herunder stormflod, er det muligt at skabe oversvømmelseskort og scenarier, som giver et virkelighedsbillede af truslen, risikoen og fremtidens samfundsøkonomiske skadesbilleder. Oversvømmelser er ikke kun statiske, men dynamiske og komplekse.

Så kom med, når Københavns Kommune præsenterer, hvordan nye datamodeller, bedre beregninger og vidensdeling er med til at ruste Hovedstaden til at modstå fremtidens stormfloder.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er GIS-medarbejdere samt klimamedarbejdere i kommune og stat.

Yderligere uddybning af abstract

Stormflodssikring i Hovedstaden
Christian Wagner
Københavns Kommune