Den målbare byudvikling - afstandsanalyser

Session

By og miljø

Abstract

I den kommunale forvaltning er data, som giver konkret og handlingsbar viden, i højsædet. Dette betyder, at der fra både politikere, borgere og faglige medarbejdere efterlyses parametre, der konkret kan måles på – og som fortæller noget kvalitativt om byen.

Særligt er begrebet servicemål kommet i fokus – altså om borgere har adgang til en service. Dette koblet med afstande har gjort, at Bydata i Københavns Kommune nu understøtter forvaltningen med afstandsanalyser.

Dette oplæg vil give et konkret overblik over, hvordan udarbejdelsen af disse analyser er lavet i et ”historisk” og aktuelt perspektiv. Derudover vil konkrete brugsscenarier blive udpenslet. Afslutningsvis vil der blive givet en indsigt i teknologien bag og metodeudviklingen for analyserne.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er GIS-medarbejdere og kommunale fagfolk blandt deltagerne ved Kortdage 2022.

Yderligere uddybning af abstract

Konkret kan dette data være med til enten proaktivt at skabe overblik over fokuspunkter i den fremtidige planlægning, men også for at skabe et nutidsbillede over hvor, der skal sættes ind.

Fra kommuneplanen til placering af elbil-ladestandere til monitorering af serviceniveau har flere fagområder fået øjnene op for, hvordan viden om borgeres adgang til byen kan være med til at yde bedre service og skabe mere værdi i deres eget arbejde.

Den målbare byudvikling - afstandsanalyser
Julie Festersen
Københavns Kommune