Trækronedække - automatiseret beregning

Session

Alt grønt fra rummet

Abstract

Der er et stort potentiale for anvendelse af satellitter i kommunerne, men der er ikke så mange eksempler og erfaringer at drage nytte af. Dette oplæg vil komme med et inspirerende og konkret bud på anvendelse af satellitbilleder. Det vil vise, hvordan analyser af satellitbilleder i Københavns Kommune anvendes til at finde det arealmæssige trækronedække i byen samt i inddelte områder.

Indlægget viser, hvordan en kombination af satellitbilleder med offentlige data (højdemodellen) kan anvendes i en planlægningsmæssig og politisk kontekst. Der vil desuden være eksempler på anvendelse samt tips og tricks til metoden. Endvidere vil vi vende anvendelsen af kommercielle satellitbilleder og hvorfor, de giver mening i nogle sammenhænge ift. ikke-kommercielle billeder.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er GIS-medarbejdere, biologer og byplanlæggere i kommunerne.

Yderligere uddybning af abstract

Trækronedække - automatiseret beregning
Julie Festersen
Københavns Kommune