Den interne konsulents udfordringer

Session

Organisation og forretning

Abstract

Udfordringerne i det understøttende arbejde som intern konsulent kender mange. Ved dette indlæg vil der blive delt refleksioner og redskaber til arbejdet i en kommunal sammenhæng.

Vi vil komme omkring vores erfaringer med en faseopdelt tilgang af arbejdsprocesser, der sikrer fokus på de ofte nedprioriterede, men helt centrale proceselementer: scoping, screening og ikke mindst evaluering. Hvordan er forventningerne til "det multifunktionelle datasæt", som sjældent findes, men som udfordrer opgaver og projekter? Hvordan arbejder vi med at tydeliggøre, at “genbrug er guld” ift. den videre anvendelse af data og ift. læring.

Vi vil ved indlægget også komme ind på kunsten at forventningsafstemme og på at udfordre rekvirenten, om hendes idéer er realistiske, eller om de med fordel kunne tænkes anderledes.

Målgruppe

Målgruppen er GIS-medarbejdere samt analyse- og datamedarbejdere med direkte kontakt til forretningen, fagpersoner eller bestillerfunktionen.

Yderligere uddybning af abstract

Den interne konsulents udfordringer
Malene Højland Pedersen
Københavns Kommune