Masseudpegning af gode trafikale løsninger

Session

Trafikanalyse

Abstract

Hver dag ændres veje i København. Nogle gange sker dette på baggrund af trafiksikkerhedshensyn, og andre gange af hensyn til busprioritering, klimatilpasninger, metrobyggeri eller generel byudvikling. Det er ikke muligt systematisk at gennemføre en evaluering på alle store og små vejomlægningsprojekter. Ofte kan små ændringer af vejen, der ved første øjekast virker ubetydelige, have stor betydning for trafiksikkerheden.

Med en kombination af masseudtræk af personskadeulykker fra Vejman og databehandling i Microsofts datavisualiseringsværktøj, Power BI, er det blevet muligt nemt og hurtigt at kigge tilbage på vejændringer i København. Derved kan vi finde de gode såvel som de dårlige trafiksikkerhedsløsninger gennem de sidste 12 år.

Dette indlæg beskriver metoden, og præsenterer noget af den mere opsigtsvækkende læring fra analyserne.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er trafikplanlæggere, GIS-medarbejdere samt kommuneplanlæggere blandt deltagerne ved konferencen.

Yderligere uddybning af abstract

Masseudpegning af gode trafikale løsninger
Søren Troels Berg
Københavns Kommune