Frie data om terrænbevægelser – nu for hele Europa

Session

Landbevægelser

Abstract

I foråret offentliggjordes en paneuropæisk tjeneste til kortlægning af terrænbevægelser, European Ground Motion Service (EGMS). Data beskriver bevægelsen af primært infrastruktur såsom bygninger, banelegemer, broer, havneanlæg og veje. Dette skaber fx et fundament for korrekt dimensionering og placering af infrastruktur til klimatilpasning, som ofte går på tværs af grænser.

EGMS drives af det Europæiske Miljøagentur (EEA) i regi af EU's jordobservationsprogram, Copernicus. Den første beregning baseres på Sentinel-1-satellitbilleder fra 2015 – 2020, mens tre, årlige opdateringer publiceres frem til 2024. EEA stiller data, brugervejledninger og tekniske rapporter om data frit til rådighed.

Til Kortdage præsenteres detaljer vedr. EGMS-data, use cases og indledende valideringsresultater. Desuden præsenteres forskelle mellem EGMS og SDFIs tidligere, nationale beregninger.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022, som beskæftiger sig med klimatilpasning, infrastruktur, byggeri og anlæg.

Yderligere uddybning af abstract

EGMS er et unikt og frit tilgængeligt datasæt, som udgør den første fuldstændige, troværdige og ensartede kortlægning af terrænets bevægelse i EU's medlemslande. Det baseres på Sentinel-1-billeder, som sikrer flere ugentlige billedoptagelser overalt på kontinentet. Optagelserne begyndte i 2014 og fortsætter i hvert fald indtil 2035, mens der allerede arbejdes på follow-on-satellitmissioner. Sentinel-1 optager tillige billeder udenfor Europa, men med en lavere frekvens.

Adgangen til frie data over så stort et geografisk område åbner for talrige nye anvendelser. Det skyldes fx, at infrastruktur og klimarelaterede problematikker ofte går på tværs af alt fra lokale, regionale, nationale og internationale grænser. Det kan være veje, banelegemer, oversvømmelsestruede eller -ramte områder samt landskred.

SDFI præsenterer dette arbejde af forskellige årsager. Dels har vi formandskabet for det danske Copernicus-udvalg samt repræsenterer Danmark i EU-Kommissionens Copernicus Forum. Dels har vi lang erfaring med satellitbaserede terrænbevægelsesdata både nationalt og internationalt; konkret via lokale og nationale beregninger, undersøgelser af geodætiske potentialer samt arbejder med EGMS: fra idéen om EGMS blev skabt samt forelagt EU-Kommissionen til rådgivning vedr. etablering og vedligeholdelse af tjenesten via en rolle i det respektive Advisory Board under EEA.

Nogle af formålene med EGMS er at bidrage til løsningen af ovennævnte udfordringer samt til forbedrede beslutningsprocesser fx vedrørende anlæg af ny infrastruktur eller monitorering af eksisterende.

De primære anvendere forventes at være:

  • Offentlige institutioner på kommunalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau
  • Bane-, vej- og mine-myndigheder
  • Geodætiske og geologiske undersøgelser
  • Den private sektor (bygge & anlæg, ingeniører, olie og gas, forsikring mm.)
  • Universiteter
  • Indbyggere i EU's medlemslande

For at understøtte en optimal anvendelse af EGMS-data valideres disse i et samarbejde mellem SDFI og DTU Space. Dette gøres med forskellige metoder såsom sammenligninger med:

  • SDFIs seneste nationale beregning af terrænbevægelser, som tillige dækker perioden 2015 – 2020,
  • en beregning af selvsamme foretaget af DTU Space,
  • bevægelsen af SDFIs permanente GNSS-stationer.

Indledende resultater af valideringsøvelsen præsenteres ved Kortdage 2022.

Frie data om terrænbevægelser – nu for hele Europa
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur