Vand og den fælles indsats for effektiv klimatilpasning

Session

Fremtidens klimasikring

Abstract

I en tid, hvor skybruddene bliver flere og vintrene vådere, er det kritisk at sikre, at eksisterende klimatilpasningsdata kan bruges på den mest effektive måde, så beslutninger om klimatilpasning, vandforvaltning og infrastrukturinvesteringer træffes på et solidt, fælles datagrundlag. Udfordringerne ved øgede vandmængder er kollektive, og indsatsen for at være rustet bedst muligt er ofte fælles.

Vi fortæller om gevinsterne ved at rulle konkrete tiltag ud på landsplan og om, hvordan de sikrer det bedste grundlag for planlægning af klimatilpasning. Vi ser ind i fremtiden og zoomer ind på specifikke, igangværende indsatser, blandt andet på samling af skikkelsesdata for vandløb og opdatering af det hydrologiske tilpasningslag.

Visionen er landsdækkende, opdaterede og frit tilgængelige datasæt, der kan forenkle arbejdsgangene i klimatilpasning og andre opgaver.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er især de kommunale chefer for klima-, vand- og GIS-områderne.

Yderligere uddybning af abstract

Vand stopper ikke ved kommunegrænsen. Dette indlæg om den fælles indsats for effektiv klimatilpasning fokuserer på gevinsterne og nødvendigheden af tværoffentligt samarbejde om lettere tilgængelighed af blandt andet landsdækkende vandløbsdata.

Ved at sikre et opdateret datagrundlag, bedre tilgængelighed, og en koordineret datainfrastruktur, vil myndigheder, virksomheder og borgere kunne effektivisere deres arbejde med håndteringen af vand og skabe det gode beslutningsgrundlag for bl.a. klimatilpasning og infrastrukturinvesteringer.

Vand og den fælles indsats for effektiv klimatilpasning
Ingrid Østerberg Mohr
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur