Hvad sker der med højderne i Danmark?

Session

Landbevægelser

Abstract

Den seneste forskning viser, at Danmark – ud over postglacial uplift – også påvirkes af en accelererende effekt pga. afsmeltning af indlandsisen i Grønland. Vi ”hæver os” mere, end vi troede. Samtidig stiger den globale vandstand, så behovet for at finde en afløser for Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) melder sig så småt.

Ved alt anlægsbyggeri, stort som småt, er det vigtigt at tage udgangspunkt i gode koter. Vandet skal helst have det rigtige fald i kloakker og afløb. For at sikre dette samt forberede vigtig infrastruktur mod konsekvenser af et klima i forandring, er det nødvendigt at acceptere, at verden ikke er statisk.

Indlægget vil tage stilling til, hvordan vi i en digital tidsalder bedst arbejder med højdereferencen på nationalt plan, samt hvordan vi planlægger med lokale højdeændringer og indtænker dette i det samlede billede.

Målgruppe

Indlægget henvender sig til deltagere ved Kortdage 2022 med interesse i klimasikring fra såvel den offentlige som den private sektor.

Yderligere uddybning af abstract

I Danmark har vi en lang tradition for at relatere til en vertikal reference. Dette går helt tilbage til den første gradmåling i 1870'erne til vore dage. Målemetoderne har stort set været de samme, og det fulde potentiale i GNSS er hidtil ikke realiseret.

For nuværende står Danmark overfor en udfordring med at sikre sig bedst muligt mod fremtidens klima, så tiden er rigtig til at samle op på en masse "løse tråde" og få planlagt en sammenhængende højdeinfrastruktur med GNSS som nøgle. De enkelte brikker findes, men nu skal puslespillet lægges. Det kræver en ny geoide, nye GNSS-algoritmer, et opgør med 250 års praksis, knofedt og teknisk snilde.

Hvad sker der med højderne i Danmark?
Thorbjørn Nielsen
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur