Hvad nu, når ESR nedlægges? Er din organisation klar?

Session

Ejendomsdata

Abstract

Dette indlæg er tænkt som inspiration til at få sat gang i tilpasningen til BFE (Bestemt fast ejendom), inden ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister) udgår den 31. december 2023.

Med Grunddataprogrammet blev BFE introduceret som den nye fælles ejendomsnøgle i Danmark. BFE er afløseren for ejendomsnummeret fra ESR.

I BBR (Bygnings- og Boligregistret) var der mange systemer, som skulle omlægges under Grunddataprogrammet. Dette betød mange involverede leverandører og indbyrdes afhængigheder. BBR valgte en proces og lavede en plan, som sikrede omstillingen af de BBR-relaterede systemer på en koordineret måde.

BBR igangsatte arbejdet med den interne omlægning i Q3 2019, og hovedparten af omlægningen var færdiggjort i Q2 2021, men det sidste punktum i processen er ikke sat. Alle statslige styrelser, kommuner og regioner, som endnu ikke har foretaget en analyse af deres interne systemer, vil potentielt skulle igennem en tilsvarende tilpasning til BFE, inden ESR lukkes ned med udgangen af 2023.

Målgruppe

Målgruppen er primært deltagere ved Kortdage 2022 fra kommuner, regioner og statslige styrelser. Deltagere fra konsulenthuse kan også få en del ud af at deltage ved indlægget.

Yderligere uddybning af abstract

Indlægget er tænkt som inspiration til dem, der endnu ikke er kommet godt i gang med denne tilpasning, inden ESR udgår.

Hvad nu, når ESR nedlægges? Er din organisation klar?
Dorte Holm
Vurderingsstyrelsen