Digitale kommuneplaner i Plandata.dk

Session

Fremtidens datasæt

Abstract

Bolig- og Planstyrelsen arbejder på at gøre det muligt for kommuner at aflevere deres kommuneplaner og kommuneplantillæg til Plandata.dk i form af digitalt indberettede oplysninger fremfor et plandokument i PDF-format.

Aktuelt er PDF’en stadig den juridisk gældende version af planerne, men dele af planernes indhold indberettes også digitalt og danner grundlag for vejledende visninger af planerne. De digitale data er lettere at anvende til både kortvisning og sagsbehandling, bl.a. idet planerne er lettere at søge i, fordi der kan zoomes på de digitale kort, og fordi planbestemmelserne kan sammenlignes på tværs af landets kommuner.

Indlægget præsenterer datamodellen for den digitale kommuneplan og lægger op til diskussion af de muligheder og udfordringer, der følger med.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2022, der er brugere af plandata, fx hos kommuner, og systemudviklere.

Yderligere uddybning af abstract

Digitale kommuneplaner i Plandata.dk
Ole Pagh-Schlegel
Bolig- og Planstyrelsen