Brug af droner ved lovliggørelse af kolonihaver

Session

Inspektion med droner

Abstract

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune besluttede i 2014 at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i kommunen med henblik på at afdække ulovligt byggeri og beboelse. I 2016 fulgtes op med en beslutning om at igangsætte en proces for lovliggørelse. På den baggrund skulle der findes metoder til at skabe overblik samt datagrundlag for den videre sagsbehandling.

Ud fra GeoDanmark-data kunne det sandsynliggøres, at der var udfordringer med bl.a. overbebyggelse, men det kunne også konstateres, at GeoDanmark-data ikke var tilstrækkelige. En traditionel fysisk opmåling ”i marken” ville være tidskrævende og omstændelig. Kommunen besluttede derfor at få udført en opmåling fra drone med efterfølgende detaljeret registrering af bygningerne.

Siden 2016 er der hvert år droneopmålt bebyggelse i et eller flere kolonihaveområder. Hvidovre Kommune vil i sit oplæg fortælle om udfordringer, løsningsmetode og resultater.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2022 fra kommuner, der arbejder med forhold om lovliggørelse af bebyggelse i kolonihaver, samt alle, der interesserer sig for anvendelse af droner.

Yderligere uddybning af abstract

Brug af droner ved lovliggørelse af kolonihaver
Karsten Bräuner og Lone Jensen
Hvidovre Kommune