Visualisering og integration af bygningsmodeller i webGIS

Session

Geo-BIM

Abstract

Komplette bygningsmodeller indeholder store mængder kompleks 3D data, der kan gøre det udfordrende at tilføje en spatial kontekst og sammenligne på tværs af modeller. Vi vil med præsentationen forsøge at afmystificere BIM-data ved at vise, hvordan selv de mest detaljerede bygningsmodeller med fordel kan integreres i en webGIS-platform.

Vi arbejder med at samle vores projekterede bygningsmodeller i en samlet database, som muliggør en effektiv erfaringsopsamling og benchmarking på tværs af projekter. Vi har lavet en effektiv importproces, hvor data automatisk bliver georefereret og simplificeret ud fra simple projektoplysninger.

Alle projekter vises i en 3D webapplikation for at give alle medarbejdere en hurtig adgang til hele projektporteføljen direkte i browseren. Det giver også mulighed for at integrere geodata og få flere til at se fordelene ved at bruge GIS.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2022, som er interesserede i integration og visualisering af 3D data, BIM-data og webappudvikling.

Yderligere uddybning af abstract

Visualisering og integration af bygningsmodeller i webGIS
Andreas Konring
Rambøll